ارشد تیم VipSecurity ، برنامه نویس فول استک وب ، فعال در حوزه تست نفوذ وب (Security Researcher) و همیشه درحال یادگیری 🙂

اینستاگرام

https://instagram.com/mr.vcoder

یوتوب

https://www.youtube.com/channel/UCV9jbDCxVqEterQZOTbn5Hg

گیت هاب

https://github.com/aminkhodayari

تلگرام

https://t.me/VC0D3R

HTML5 & CSS3 & SCSS
میزان مهارت ۱۰۰%
JavaScript(ES6,ES7,ES8)
میزان مهارت ۹۵%
Jquery
میزان مهارت ۹۵%
PHP
میزان مهارت ۹۵%
Mysql
میزان مهارت ۹۰%
Laravel
میزان مهارت ۹۵%
Web Pentesting
میزان مهارت ۹۰%
Recon
میزان مهارت ۹۰%
Secure Coding
میزان مهارت ۹۰%
Network+
میزان مهارت ۹۵%
Linux
میزان مهارت ۹۰%
Bash Scripting
میزان مهارت ۸۰%
Chrome-addon devleop
میزان مهارت ۸۰%
C#
میزان مهارت ۵۰%
Python
میزان مهارت ۷۰%
java
میزان مهارت ۵۰%

دوره های این مدرس

دوره هایی که این مدرس منتشر کرده است

۲۴۳
رایگان!