محمد رضا ضمیری

محمد رضا ضمیری

Senior Python Developer

محمدرضا ضمیری هستم مدرس و متخصص پایتون و بک اند دولوپر عاشق دنیای هک و امنیت
هر روز یک درصد پیشرفت میکنم در حال آپدیت‌…

network+
میزان مهارت ۱۰۰%
lpic 1 , 2
میزان مهارت ۱۰۰%
CEH
میزان مهارت ۹۹%
PWK
میزان مهارت ۹۰%
Python
میزان مهارت ۹۰%
تست نفوذ با پایتون
میزان مهارت ۸۰%
Client Hacking
میزان مهارت ۸۰%
ابزار نویسی با پایتون
میزان مهارت ۸۰%
php
میزان مهارت ۸۰%
رمزنگاری
میزان مهارت ۹۵%
تست نفوذ وب
میزان مهارت ۵۰%
امنیت شبکه
میزان مهارت ۵۰%

دوره های این مدرس

دوره هایی که این مدرس منتشر کرده است